Note that the latest edits may not currently be reflected in the tool.
 
Page User Date

Yoppasiga Sug‘orish (uz.wikipedia.org)

tarkibi: „{{db-redirtypo}} #YONALTIRISH [[Bostirib sugʻorish]] <!-- Bot tomonidan yaratildi -->

Xusinboy Bekchanov July 11, 2021, 4:01 p.m.

Yoppasiga Sugʻorish (uz.wikipedia.org)

tarkibi: „{{db-redirtypo}} #YONALTIRISH [[Bostirib sugʻorish]] <!-- Bot tomonidan yaratildi -->

Xusinboy Bekchanov July 11, 2021, 4:01 p.m.

Yoppasiga Sug`orish (uz.wikipedia.org)

tarkibi: „{{db-redirtypo}} #YONALTIRISH [[Bostirib sugʻorish]] <!-- Bot tomonidan yaratildi -->

Xusinboy Bekchanov July 11, 2021, 4:01 p.m.

Yoppasiga Sug'orish (uz.wikipedia.org)

tarkibi: „{{db-redirtypo}} #YONALTIRISH [[Bostirib sugʻorish]] <!-- Bot tomonidan yaratildi -->

Xusinboy Bekchanov July 11, 2021, 4:01 p.m.

Nyutonning Tortishish Qonuni (uz.wikipedia.org)

tarkibi: „{{db-redirtypo}} #YONALTIRISH [[Butun olam tortishish qonuni]] <!-- Bot tomonidan yaratildi -->

Xusinboy Bekchanov July 11, 2021, 3:57 p.m.

Ko‘sak Qurti (uz.wikipedia.org)

tarkibi: „{{db-redirtypo}} #YONALTIRISH [[Gʻoʻza tunlami]] <!-- Bot tomonidan yaratildi -->

Xusinboy Bekchanov July 11, 2021, 3:55 p.m.

Koʻsak Qurti (uz.wikipedia.org)

tarkibi: „{{db-redirtypo}} #YONALTIRISH [[Gʻoʻza tunlami]] <!-- Bot tomonidan yaratildi -->

Xusinboy Bekchanov July 11, 2021, 3:55 p.m.

Ko`sak Qurti (uz.wikipedia.org)

tarkibi: „{{db-redirtypo}} #YONALTIRISH [[Gʻoʻza tunlami]] <!-- Bot tomonidan yaratildi -->

Xusinboy Bekchanov July 11, 2021, 3:55 p.m.

Ko'sak Qurti (uz.wikipedia.org)

tarkibi: „{{db-redirtypo}} #YONALTIRISH [[Gʻoʻza tunlami]] <!-- Bot tomonidan yaratildi -->

Xusinboy Bekchanov July 11, 2021, 3:55 p.m.

G‘ulom zafariy (uz.wikipedia.org)

tarkibi: „{{db-redirtypo}} #YONALTIRISH [[Gʻulom Zafariy]] <!-- Bot tomonidan yaratildi -->

Xusinboy Bekchanov July 11, 2021, 3:54 p.m.

G‘aybulla As-Salom (uz.wikipedia.org)

tarkibi: „{{db-redirtypo}} #YONALTIRISH [[Gʻaybulla as-Salom]] <!-- Bot tomonidan yaratildi -->

Xusinboy Bekchanov July 11, 2021, 3:53 p.m.

G‘aybulla as-SALOM (uz.wikipedia.org)

tarkibi: „{{db-redirtypo}} #YONALTIRISH [[Gʻaybulla as-Salom]] <!-- Bot tomonidan yaratildi -->

Xusinboy Bekchanov July 11, 2021, 3:53 p.m.

G‘afur g‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi (uz.wikipedia.org)

tarkibi: „{{db-redirtypo}} #YONALTIRISH [[Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi]] <!-- Bot tomonidan yaratildi -->

Xusinboy Bekchanov July 11, 2021, 3:53 p.m.

Gʻulom zafariy (uz.wikipedia.org)

tarkibi: „{{db-redirtypo}} #YONALTIRISH [[Gʻulom Zafariy]]

Xusinboy Bekchanov July 11, 2021, 3:53 p.m.

Gʻaybulla as-SALOM (uz.wikipedia.org)

tarkibi: „{{db-redirtypo}} #YONALTIRISH [[Gʻaybulla as-Salom]]

Xusinboy Bekchanov July 11, 2021, 3:52 p.m.

Gʻaybulla As-Salom (uz.wikipedia.org)

tarkibi: „{{db-redirtypo}} #YONALTIRISH [[Gʻaybulla as-Salom]] <!-- Bot tomonidan yaratildi -->

Xusinboy Bekchanov July 11, 2021, 3:52 p.m.

Gʻafur gʻulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi (uz.wikipedia.org)

tarkibi: „{{db-redirtypo}} #YONALTIRISH [[Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi]]

Xusinboy Bekchanov July 11, 2021, 3:51 p.m.

G`ulom zafariy (uz.wikipedia.org)

tarkibi: „{{db-redirtypo}} #YONALTIRISH [[Gʻulom Zafariy]] <!-- Bot tomonidan yaratildi -->

Xusinboy Bekchanov July 11, 2021, 3:51 p.m.

G`aybulla As-Salom (uz.wikipedia.org)

tarkibi: „{{db-redirtypo}} #YONALTIRISH [[Gʻaybulla as-Salom]] <!-- Bot tomonidan yaratildi -->

Xusinboy Bekchanov July 11, 2021, 3:51 p.m.

G`aybulla as-SALOM (uz.wikipedia.org)

tarkibi: „{{db-redirtypo}} #YONALTIRISH [[Gʻaybulla as-Salom]] <!-- Bot tomonidan yaratildi -->

Xusinboy Bekchanov July 11, 2021, 3:51 p.m.
 
Page 1 of 50